• Hội đồng thi số 34 - Sở GDĐT Quảng Nam

  • TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

  • Thí sinh nhập Số báo danh (đủ 8 số, ví dụ: 34001234) và Mã xác nhận vào các ô dưới đây, sau đó kích vào nút Tra cứu: