• Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

  • TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

  • Thí sinh nhập Số báo danh (nhập đủ 8 số, ví dụ: 34123456) và Mã xác nhận vào các ô dưới đây, sau đó kích vào nút Tra cứu: